Harmanlı Kasabası

Dr. Hamza Orhon'un İstiklal Madalyası